הרב יוסף סולוביציק

בשידור חי

כל שני וחמישי בשעה 20:00

https://livegiving.tv/video/ravyosef.html

יום ה', כא' אדר ב' תשפ"ב בשעה 20:00
מראי מקומות לשיעור חובת בדיקת חמץ